Bir pilates dersinde öğrenilen ne varsa, günlük hayata geçirilebilir. Dersin performansı bir hareketin kaç tekrar yapıldığıyla ya da ne kadar ağırlık kaldırıldığıyla değil, hareket yapılırken vücudun simetrisinin bozulmamasıyla, vücudun ne kadarının hareketin içine dahil edildiği ve edilmediğiye, hareketin vücudun merkezini kullanarak yapılıp yapılmadığıyla ve bunların ne kadarının gerçekleştiğiyle ölçülür.
 
Kontrollü hareket ederken artan vücut farkındalığı günlük hayattaki hareketlere de yansır. Yürürken, otururken, koşarken, araba kullanırken, vücudun alışkanlıkları gereği kullandığı yüzeye yakın kaslar, pilatesle artan vücut bilinci sayesinde, daha derindeki kaslarla desteklenir. Genç yaşlarda, büyük kas gruplarıyla çalışarak vücudu geliştirmek daha çekici görünse de özellikle yaş ilerledikçe yükü daha derindeki kaslara da aktarabilmek hareket kapasitesinin sınırlanmasına büyük ölçüde engel olur. Bu sebeple pilates yapmak bir bireysel emekliliktir ve ne kadar erken başlanırsa, ilerleyen yaşla oluşacak vücut deformasyonu o kadar azalır.
 
Adaptasyon = hayatta kalabilme becerisi. Adaptasonun temeli, her gün başa çıkmak durumunda olunan bir çok koşula uyumlu olmaya dayanır. Pilates eğitmi bu fiziksel uyumu arttırır. Şu bir gerçek ki düzenli olarak yapıldığında, zihin ve beden çok daha verimli çalışıyor hale gelir.