Kayak sporuyla ilgilenenler birçok sakatlık riskiyle karşı karşıya kalabilirler. En sık rastlananları isediz sakatlıklarıdır. Diz sakatlıkları genellikle ön çapraz bağ, medial kollateral ligament ve menisküs yırtıkları olarak karşımıza çıkar. Pilates, kayakçıların dinamik ve büyük açılı bacak hareketlerine odaklanmalarına yardımcı olur. Ayrıca hamstring ve quadriceps gibi üst bacak kaslarının güçlenmesine yardımcı olarak ön çapraz bağ sakatlanmalarının önlenmesinde büyük rol oynar.
 
Kalça ve diz arasındaki addüktör kasların güçlendirilmesi, medial kollateral ligamente gelenbaskıyı azaltarak sakatlanmaları önler. Buna ek olarak; ayağın yere temas ettiği kapalı halkaegzersizleriyle, kayaktaki zamanlama ve uygun kas kullanımını öğrenmeyi kolaylaştırır. Son olarak; vastus medialis ve gluteus medius kaslarına odaklınalarak yapılan çalışmalarla, diz kapağının ve kalça ekleminin zarar görmesi engellenmiş olur.
 
Kayak ve Bel Sakatlıkları
 
En çok sakatlığın yaşandığı diğer bir bölge, bel bölgesidir; bunun sebebi ise karın ve bel bölgesindeki sabitleyici kasların zayıf olması ve çabuk yorulmasıdır.
 
Kayak yaparken, genellikle harekete önce kalça veya alt ekstrimite başlar, pelvis ve lumbar omurga takip eder. Bu, omurgaya binen baskıyı arttırır. Ayrıca, gövdenin hızlı hareketi yüksek enerji gerektirir. Kayak yapılan süre uzadıkça hareketlerin verimliliği azalır ve bu daha da yorgun hissedilmesine sebep olur. Pilates derslerinde; karın hareketleriyle birlikte gövdeyi sabitleyen kasları kontrol etme öğretilir ve ekstrimite hareketlerinden maksimum fayda sağlanmasına yardımcı olunur.
 
Kayak ve Pilates
 
Kayak yaparken hareketler arasında dengesel geçişler gerekir. İyi bir kayak sporcusu olabilmek için bu denge gerektiren geçişlerin ve hareket sırasındaki dengenin, uzun süre korunması gerekir. Bunun yanında kayak ve board için gerekli kas kuvveti ve vücut kontrolüne sahip olunması önemlidir. Pilates ekipmanları kullanılarak yapılan egzersizler, kayak ve board için idealdir; çünkü bir pilates dersi sırasında; yaralanmaları önlemek için özellikle belli kasların güçlemesini sağlamaya ve dengeyi oluşturup, kayak ve board için gerekli teknik, form ve ilkelerin kazanılmasına odaklanılır.