Siyatik sinir, bel omurundan (L4­S1) başlar, pelvisin içinden, priformis kasının altından geçip, bacaktan aşağıya, dizin arkasından ayak tabanına kadar uzanır. Vücuttaki en büyük sinirlerden biridir. Alt ekstremite duyu ve motor faaliyetlerin çoğunu siyatik sinir sağlar.
 
Kendisine ya da köklerine yapılan ters bir baskı sinirin rahatsızlığına sebep olur. Baskının, omurgadaki disklerden, sinir köklerin bağlı olduğu noktalardan (kaza ya da düşme sebebiyle olabilir) ya da priformis kasından kaynaklı olması en yaygın sebepleridir. Bir başka yaygın sebebi de sinirin normalden daha gergin olmasıdır (Neural tension). Bu durum, siniri çevreleyen kılıf üzerinde kısıtlamalara sebep olur. Yani sinir kılıfının içinde rahat hareket edemez. Bu durumda bazen, bacağın arka üst kısmında bulunan hamstring kasları siniri korumaya çalışır. Dersin başlarında gergin olan kaslar, ders boyunca sinirin hareket etmesiyle yumuşar ve bacağın hareket açısı normale döner. Bu durumda sinir, fazla gerilmeden yavaş hareketlerle yumuşatılmalıdır.
 
Bel fıtığı, yine aynı şekilde siyatik sinir üzerinde baskıya sebep olabilir. Güçlü core bölgesi, yumuşak ve doğru açılarla yapılan pilates hareketleri rehabilitasyon görevi görerek zamanla sinirin normale dönmesine, ağrıların azalmasına, vücut kontrol ve bilincinin artmasına yardımcı olur. Pilates dersi sırasında yapılan herhangi bir harekette, belde ya da siyatik sinirde bir baskı hissediliyorsa mutlaka eğitmen uyarılmalı, hareket baskıya sebep olmayacak şekilde modifiye edilmeli ya da değiştirilmelidir. Ani ve hızlı yapılan derslerden kaçınılmalıdır. Var olan ağrıları tetiklemeyecek ya da herhangi başka sakatlıklara sebebiyet vermeyecek, konu hakkında bilgi ve donanıma sahip eğitmenlerle çalışmak ise en önemli noktadır.